Olle Kapoen band 10

Olle Kapoen band 10

Auteur: Phiny Dick
Uitgever: Uitgeverij Boumaar
Uitgifte: 2000
ISBN: 90 73836 21 2

Aanvullende informatie
De belangrijkste gegevens over de verhalen staan in band 12;
de data van eerste dagbladpublicatie staan per verhaal op de afzonderlijke titelbladzijden. Momenteel zijn de banden 1, 4,
8 en 12 in voorbereiding. Band 1 en 4 staat gepland voor oktober/november van dit jaar.
De banden verschijnen met de aangekondigde regelmaat van zes maanden, steeds twee delen.
Voor de omslag van band 10 is gebruik gemaakt van strook 37 van verhaal 64. Eén zeefdruk hiervan op ware grootte is
verkrijgbaar bij de uitgeverij.

De redactie.

Afbeeldingen