Olle Kapoen band 08

Olle Kapoen band 08

Auteur: Phiny Dick
Uitgever: Uitgeverij Boumaar
Uitgifte: 2003
ISBN: 90 73836 55 7

Aanvullende informatie
De belangrijkste gegevens over de verhalen staan in band 12; de data van eerste dagbladpublicatie staan per verhaal op de afzon-
derlijke titelbladzijden. Momenteel zijn de laatste banden, 9 en 12 in voorbereiding. Deze bandep staan gepland voor 2003.
De banden verschijnen met de aangekondigde regelmaat van twee delen per zes maanden.
Voor het omslag van band 8ยท is gebruik gemaakt van strook 26 van verhaal 47. Een zeefdruk van een strook op ware grootte
is verkrijgbaar bij de uitgeverij.

De redactie.

Afbeeldingen