Olle Kapoen band 07

Olle Kapoen band 07

Auteur: Phiny Dick
Uitgever: Uitgeverij Boumaar
Uitgifte: 2003
ISBN: 90 73836 54 9

Aanvullende informatie
De belangrijkste gegevens over de verhalen staan in band 12;
de data van eerste dagbladpublicatie staan per verhaal op de
afzonderlijke titelbladzijden. Momenteel zijn de laatste 2 delen

in voorbereiding, de banden 9 en 12.
De banden verschijnen met de aangekondigde regelmaat van
twee delen per zes maanden.
Voor het omslag van band 7 is gebruik gemaakt van strook 17
van verhaal 43. Een zeefdruk van een Olle Kapoen-strook op
ware grootte is verkrijgbaar bij de uitgeverij.

De redactie.

Afbeeldingen