Olle Kapoen band 05

Olle Kapoen band 05

Auteur: Phiny Dick
Uitgever: Uitgeverij Boumaar
Uitgifte: 2001
ISBN: 90 73836 41 7

Aanvullende informatie
De belangrijkste gegevens over de verhalen staan in band 12; de data van eerste dagbladpublicatie staan per verhaal op de
afzonderlijke titelbladzijden. Momenteel zijn de banden 7 en 8 in voorbereiding. De uitgaven van Band 7 en 8 staan
gepland voor begin 2002. De banden verschijnen met de aangekondigde regelmaat van zes maanden, steeds twee delen.
Voor het omslag van band 5 is gebruik gemaakt van strook 23 van verhaal 29. Een zeefdruk van een strook op ware grootte
is verkrijgbaar bij de uitgeverij.

De redactie.

Afbeeldingen