Olle Kapoen band 03

Olle Kapoen band 03

Auteur: Phiny Dick
Uitgever: Uitgeverij Boumaar
Uitgifte: 2000
ISBN: 90 73836 22

Aanvullende informatie
De belangrijkste gegevens over de verhalen staan in band 12; de data van eerste dagbladpublicatie staan per verhaal op de afzonderlijke titelbladzijden. Momenteel zijn de banden 1,4, 8 en 12 in voorbereiding. Band 1 en 4 staat gepland voor oktober/november van dit jaar.
De banden verschijnen met de aangekondigde regelmaat van zes maanden, steeds twee delen.
Voor de omslag van band 10 is gebruik gemaakt van strook 37 van verhaal 64. Een zeefdruk hiervan op ware grootte is verkrijgbaar bij de uitgeverij. Van verhaal 14 zijn geen originele stroken meer aanwezig bij de Toonder-Studio. Het schoonmaken en opnieuw rasteren
van de krantenafdrukken bleek ondoenlijk werk te zijn: veel lijnen werden beschadigd waardoor de onderlinge verhoudingen van de tekeningen teveel werden aangetast.

De redactie.

Afbeeldingen