Avonturen van Tom Poes serie uitgeverij Panda deel 21

Avonturen van Tom Poes serie uitgeverij Panda deel 21

Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: oktober 2009

Aanvullende informatie
Verantwoording

In 1941 creëerde Marten Toonder de stripfiguren Tom Poes en heer
Olivier B. Bommel.
De verhalen van Tom Poes en heer Bommel verschenen aanvankelijk
als ondertekststrip in het dagblad De Telegraaf, maar direct na de
Tweede Wereldoorlog ontstond ook behoefte aan ballonstrips met
Tom Poes en heer Ollie in de hoofdrol. Deze werden in verscheidene
weekbladen in Nederland en België gepubliceerd, onder meer in
Ons Vrije Nederland, Zondagsvriend, Kleine Zondagsvriend, Tom Poes
weekblad, Wereldkroniek en AVRO Radiobode.
In 1952 ging het vrolijke weekblad DonaId Duck van start. In het blad
stonden de avonturen van oom Donaid, zijn neefjes en de andere
inwoners van Duckstad.
Drie jaar na de introductie deed Tom Poes zijn intrede in dit tijdschrift.
Op I oktober 1955 verscheen het eerste avontuur. In totaal zouden
er tussen 1955 en 1969 achtenvijftig verhalen verschijnen. Tussen
1980 en 1984 werden er nog eens elf verhalen gepubliceerd.
Elke week verschenen er vier - later drie - pagina's met de spannende
belevenissen van Tom Poes en heer Bommel. Uiteraard kon Marten
Toonder deze niet allemaal zelf vervaardigen. Hij schreef en tekende
de dagstrip al en leidde zijn Toonder Studio's. Daardoor had hij niet
voldoende tijd om de pagina's voor DonaId Duck te maken en hij liet
dit werk dan ook voor een groot deel over aan zijn medewerkers.
De verhalen werden geschreven door onder anderen Lo Hartog van
Banda, Andries Brandt, Harry van den Eerenbeemt en Eiso Toonder.
De tekeningen en inkleuringen werden veelal verzorgd door
Frits Godhelp, Ben van 't Klooster en Wim Lensen, soms bijgestaan
of vervangen door Richard Klokkers, Dick Vlottes, T erry Wiliers of
Frits Kloezeman. Uiteraard werd alles wel door Marten Toonder
gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
Het is nu voor het eerst dat al deze verhalen in hun originele versie
als boekuitgave verschijnen.
Om de authenticiteit te bewaren en de sfeer van toen te behouden,
hebben wij besloten de oorspronkelijke vorm, inkleuring en teksten
te handhaven. De strippagina's in deze boekuitgave zijn dan ook
rechtstreeks gereproduceerd uit afleveringen van DonaId Duck.
Ten behoeve van deze reproductie zijn de beste exemplaren van het
blad verzameld en is steeds gezocht naar de mooiste afdrukken.
De drukkwaliteit van DonaId Duck liet in de jaren vijftig en zestig nogal
eens te wensen over: de kleuren zijn vaak naast de lijntjes gedrukt en
op de bladzijden zijn wel 'eens storende verticale strepen te zien.
Deze onvolkomenheden hebben wij met de computer kunnen
herstellen. Ook zijn enkele teksten die niet in de juiste ballon waren
gemonteerd, nu op hun goede plaats gezet. Aan de tekst zelf is verder
niets veranderd.

De redactie

Nieuwe Tom Poes-verhalen voor de weekbladpublicaties

Na het stopzetten van de productie van Tom Poes en de Bommel-correctie, bleef Dick Matena steeds
denken aan de mogelijkheid om Tom Poes en heer Bommel weer nieuwe avonturen te laten beleven.
Zijn liefde voor deze strip was hem zijn hele leven bijgebleven, al vanaf dat hij een kind was. Hij had ook vele dierbare herinneringen aan de periode waarin hij in de Marten Toonder Studio's een tijd lang tekenaar van de Bommel-strip was geweest.

Was nu een dagelijkse Bommel-aflevering niet meer mogelijk, een weekstrip was een heel ander verhaal.
Verscheidene kranten hadden inmiddels een weekbijlage opgezet en wellicht zouden die geïnteresseerd zijn in een wekelijkse pagina met de belevenissen van onze heer van stand en zijn jonge vriend. Van De Telegraaf had Matena vernomen dat daar interesse bestond voor zo'n plaatsing in de weekbijlage.
In juni 1999 faxte Dick Matena twee proefpagina's naar Marten Toonder in Ierland, om diens reactie te vernemen. Toonder reageerde direct enthousiast en hij stuurde Matena voorbeelden van inkleuringen
van vroegere Amerikaanse ballontekststrips, zoals hij die wel en niet wenste. Om te zien wat het resultaat dan zou worden, kleurde Matena de eerste pagina in met enkele primaire kleuren.
Nadat hij nog een alternatief einde voor plaat 2 aan Toonder had voorgelegd en hij tevens een alternatieve, een karikaturalere versie had gemaakt van de twee platen, werd ook dit nieuwe initiatief gestaakt: Marten Toonder wilde Tom Poes eigenlijk niet meer in De Telegraaf hebben.

Wel was het enthousiasme bij Marten Toonder zodanig aangewakkerd, dat hij Dick Matena vroeg of die geen ballontekststrips zou willen maken voor het weekblad Donaid Duck. Dit was voor Matena een uitstekend alternatief en vol verve ging hij aan de slag, daarbij nauwlettend gevolgd door Marten
Toonder zelf.
Met het prachtige resultaat hiervan begint deze band 21.Afbeeldingen