LRP Wat Enigjes

LRP Wat Enigjes

Uitgever: de Bezige Bij, Amsterdam
Uitgifte: september 1975
Matla catalogus: 30.16
ISBN: 90 234 0514 5

Aanvullende informatie
Eerste druk september 1975

De tekst die op de achterzijde van de LRP staat:

De lezing van dit werk kan ernstige gevolgen hebben! aldus de ziel- kundige drs. Z. te R.

Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. Want op doortastende wijze wordt hier bij enkele proefpersonen onder de drempel van het bewustzijn gewoeld, zodat alles wat daar onderdrukt beweegt, aan het daglicht gebracht wordt. .",
Een baaierd van verschrikkingen treedt ons tegemoet; begeleiding door een geschoold agoog is dan ook dringend vereist!


Afbeeldingen