LRP Zeg nu zelf

LRP Zeg nu zelf

Uitgever: de Bezige Bij, Amsterdam
Uitgifte: november 1974
Matla catalogus: 30.14
ISBN: 90 234 0500 9

Aanvullende informatie
Eerste druk, november 1974

De tekst die op de achterzijde van de LRP staat:

Zeg nu zelf...
deelt de heer O.B.B. te R. ons mede.

Het is geen wonder, dat velen tegenwoordig in gezondheidsomstandigheden verkeren. De krant, de t.v. en andere communiemiddelen dwingen lieden met een gevoelige hersenvulling te veel hooi op de horens te nemen, zodat zij instorten en op een laag peil komen te staan.
Ik voor mij moet mij door een bloeddruk toch al zoutloos bewegen - en daarom sta ik, wat lezen betreft, op een teer standpunt.
Maar de lezing van dit boek heeft er zand over doen groeien, en ik kan u dan ook schrijven als heer met herwonnen levenskracht. Is er een betere aanbeveling denkbaar?


Afbeeldingen