LRP Parbleu

LRP Parbleu

Uitgever: de Bezige Bij, Amsterdam
Uitgifte: september 1971
Matla catalogus: 30.7
ISBN: 90 234 0380 0

Aanvullende informatie
Eerste druk september 1971

De tekst die op de achterzijde van de LRP staat:
PAR EXEMPLE!
aldus markies Q. X. de C. de B.

Zelden is de opmars van het grauw huiveringwekkender aan het licht gebracht dan in voorliggend imprimé, dat door prentjes verduidelijkt is ten behoeve van het ongeletterde janhagel.

Op fel-realistische wijze wordt de platte levenstrant van het rapaille in al zijn geledingen bloot gewoeld; zodat de nobele beginselen waarop onze beschaving stoelt door een siddering worden aangetast. Nochtans is de lezing onthullend voor de meer voorname lezer. Men diene het werk echter niet aan jonge lieden in handen te geven zonder toezicht van huisonderwijzer of gouvernante.


Afbeeldingen