Panda en de meester wereldverbeteraar

Panda en de meester wereldverbeteraar

Auteur: Marten Toonder
Uitgever: Mondria uitgevers, Hazerwoude
Uitgifte: 1981
ISBN: 90 6555 000 3

Aanvullende informatie
Tekst achterzijde van het boek:
Wie iets leerzaams horen wil, moet in de sprekershoek zijn. Joris Goedbloed staat daar temidden van andere wereldverbeteraars als president van de kersverse Maatschappij tot uitvoering en instandhouding van Goede Werken. Panda mag hem daarbij helpen. Jeroen de Blaet is een van de eerste volgelingen: hij staat zijn gouden horloge af. Maar het daarin verborgen loterijbriefje wil hij terughebben, want daarmee wint hij een hoofdprijs. De jacht op het briefje voert Panda door de onderwereld van de maatschappij. Daar verblijven verdachte lieden,
waaraan menig goed werk te verrichten valt. De kleine ongewassen Kassus brengt het horloge naar de bank van lening, waar het door Geert Graai gestolen wordt. Met hulp van de boef Fokko Flopke vindt Joris de dieven in Het Dolle Okshoofd. Daar leert Panda, dat mouwen een onopvallende rol kunnen spelen bij het kaarten en dat gestolen goed bij Loet je de Heler terechtkomt. Die heeft het horloge doorverkocht voor een oorspronkelijk uurwerk van Nimrod de Grote. Deze geschiedenis, die bolstaat van leugen en bedrog, moet wel eindigen met de op-
heffing van de Maatschappij van Joris Goedbloed.
Op zoek naar een werkkring volgt Panda in dit onverbeterlijke verhaal een idealist die wandspreuken wil uitvoeren en instandhouden. De onderwereld kan zich maar heel moeilijk van haar slechte levenswandel losmaken. Dit brengt Joris het inzicht bij, dat men zich vaak de grootste moeite getroost voor dingen die net bestaan en dat men immer datgene verwaarloost wat wel bestaat. De lezer die dit ook begrepen heeft zal de jacht op horloges en loterijbriefjes herkennen als een leven van oppervlakkige scherts en ijdele genoegens.

Afbeeldingen