Het beste van Bommel 4: Als je alles gehad hebt

Het beste van Bommel 4: Als je alles gehad hebt

Auteur: Marten Toonder
Uitgever: de Bezige Bij, Amsterdam
Uitgifte: 2005
ISBN: 90 234 1754 2

Aanvullende informatie
Tekst op achterzijde:
'Ik kon bij lezen een traan niet onderdrukken.' - de heer O.B.B. te R.

Het monster Trotteldrom, De Grote Onthaler, Het losgetrilde inzicht, het platmaken, De zelfksnt. Deze vijf avonturen zijn voor het eerst bijeen in het nu al vierde deel van Het beste van Bommel. Een prachteditie waarmee de uitgever graag pronkt, nu hij toch wel zeer van mening is dat nieuwe lezers zich graag zullen laten inspireren en vermaken door de scherpzinnigheid van de karakters, de spannende plot, de wijsheid en de fijnzinnige ironie van de verteller.

Afbeeldingen